نمایش 1–12 از 27 نتیجه

سنسور CO تشخیص گاز MQ7 Original کربن مونوکسید

تماس بگیرید

سنسور IR ITR 20001

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز MQ6 با LPG

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز TGS813

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز شهری ,گاز طبیعی و گاز مایع MQ5

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز متان و گاز شهری MQ4

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز مخصوص گاز MQ3 الکل

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز مناسب دودMQ135 CO2 سولفید و بنزن

تماس بگیرید

سنسور تشخیص گاز هیدروژن MQ8

تماس بگیرید

سنسور جریان 100A:50ma AC ترنسفورمر

تماس بگیرید

سنسور ضربان قلب pulse sensor

تماس بگیرید

سنسور فتوسل نوری photoresistor LDR

تماس بگیرید