پک دیودفرستنده و گیرنده مادون قرمز 935-945 نانو متری بسته 10تایی

تماس بگیرید

دیود-1N4007W-T7

تماس بگیرید

دیود-1NSMBJ26A-ME

تماس بگیرید

دیود-30CPF06

32,000 تومان

دیود-BAS21-JST

4,500 تومان

دیود-BAS40-44W

تماس بگیرید

دیود-BAV74-JA

تماس بگیرید

دیود-BP2329

تماس بگیرید

دیود-D2FL40U

تماس بگیرید

دیود-D2LF20U

تماس بگیرید

دیود-FMMT618-618

تماس بگیرید

دیود-ISS187-B3

تماس بگیرید