پک دیودفرستنده و گیرنده مادون قرمز 935-945 نانو متری بسته 10تایی

تماس بگیرید

دیود زنر 4.3 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیود زنر 51 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیود زنر30ولت 1 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیودDiode M2FL20U SMD

10,400 تومان

دیودزنر 1.8 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیودزنر 10 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیودزنر 10 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیودزنر 10 ولت 1 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیودزنر 10V -0.5W /SMD

تماس بگیرید

دیودزنر 10V -0.5W /SMD

تماس بگیرید

دیودزنر 11 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید