پک دیودفرستنده و گیرنده مادون قرمز 935-945 نانو متری بسته 10تایی

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-2w10

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-d15xb80

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-D15XB80

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-DB207

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-GBJ2510

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-GBU808

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-GBU810

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-KBL406

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-KBL606

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-KBL610

تماس بگیرید

پل دیود-DIP-KBP206

تماس بگیرید