پک دیودفرستنده و گیرنده مادون قرمز 935-945 نانو متری بسته 10تایی

تماس بگیرید

دیود زنر 4.3 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیود زنر 51 ولت 0.5 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیود زنر-BZX84C3V6/پکیجSOT23

تماس بگیرید

دیود زنر30ولت 1 وات/ZENER

تماس بگیرید

دیود-1N5408

تماس بگیرید

دیود-1N5819

تماس بگیرید

دیود-SR5100

تماس بگیرید

دیود-SR540

تماس بگیرید

دیود-SR540

تماس بگیرید

دیود-SR560

تماس بگیرید

دیود-SS310

تماس بگیرید