الکترونیک

دانش الکترونیک

دانش الکترونیک 

به نام خدا

الکترونیک  دانشی است که به مباحثی مثل عبور جریان الکتریکی ازاجسام می پردازد. الکترونیک کاربرد بسیار زیادی درزندگی مادارد .بسیاری از چیزهای که در اطراف ماوجود دارد نشأت گرفته از علم الکترونیک است مثل تلوزیون لب تاب گوشی وبسیاری از لوازم دیگر . اگر ما الکترونیک بدانیم بهتر میتوانیم ازوسایل الکترونیکی که در اطراف ما وجود دارد بهتر استفاده کنیم.

درواقع  الکترونیک دانشی کاربردی است که کمک فراوانی به  پیشرفت تکنولوژی کرده

الکترونیک چیست و از کجا شروع می شود؟

کلمه الکترونیک ازواژه الکترون گرفته شده .همان ذرات ریزی که ساختار اتم راتشکیل میدهند .اتم ها هستند که کنار یک دیگر قرار میگیرند واجسام رسانا نارسانا ونیمه رسانا را می سازند وحرکت الکترون ها در اجسام الکتریسته را به وجود می اورد واین دانش الکترونیک است که تعیین میکند الکترون ها در کدام اجسام حرکت بکنند

وقتی مبحث الکتریسیته مطرح  میشود نیاز به کنترول جریان والکتریسیته هم به وجود می اید .منظور از کنترول جریان الکتریکی یعنی چگونه جریان الکتریکی رامحدود کنیم ویاچگونه جریان الکتریکی راذخیره کنیم

دراینجاست که با قطعاتی مثل مقاومت ها خازن ها ترانزیستور ها ای سی ها و…..اشنا میشود

برای دانستن الکترونیک باید با مفهوم برق به خوبی اشنا باشید .بدانید که برق  ACچیست وبرق DCچیست .باید بامفهوم طول موج وفرکانس به خوبی اشنا باشید باید مفهوم ولتاژوجریان الکتریکی رابه خوبی درک کنید بدانید که مقاومت الکتریکی چیست وچه کاربردی در الکترونیک دارد در ادامه خلاصه ای ازاین مفاهیم راشرح میدهیم :

برق AC:که به آن جریان متناوب هم گفته میشود که جهت ومقدار جریان همیشه در حال تغییر است

برق DC:جهت ومقدارجریان در طول زمان تغییری نمیکند

جریان الکتریکی :اجسام به سه دسته رسانا نارسانا و نیمه رسانا تقسیم میشوند دراجسام نارسانا الکترون های نمیتوانند ازاتمی به اتم دیگربروندوجریان الکتریکی را بوجود اورند ولی درجسم رسانا الکترون ها بین اتم ها  حرکت میکند و ازاتم به اتم دیگری انتقال می یابند که حرکت الکترون ها دراجسام جریان الکتریکی رابه وجود می اورد ولی برای این که جریان الکتریکی داشته باشیم باید اکترون هارا وادار به حرکت کنیم که برای این کار نیاز به یک عامل خارجی داریم که به ان ولتاژمیگویند

مقاومت الکتریکی :جلوی جریان الکتریکی را میگیرد وجریان را محدود میکند برخلاف ولتاژکه جریان را وادار به حرکت میکند

اشنایی با قطعات الکترونیکی

مقاومت الکتریکی :

قطعه ای الکتریکی است که باعث جلوگیری جریان درمدارات الکتریکی میشودواحد مقاومت Ωاهم است

مقداراهمی مقاومت ها :

مقدار مقاومت ها براساس اهمΩوکیلواهم kΩویاMΩبیان میشود .

توان مجاز :

توانی که مقاومت به طور دائم میتواند تحمل کند توان قابل تحمل میگویند که توان مقاومت به حرارت محیط ولتاژوجریان

مقاومت بستگی دارد

درصد خطا یاتلرانس:

مقدار واقعی یک مقاومت بامقداری که سازنده ان بیان میکند فرق دارد که به ان درصد خطا میگویند درصد خطای مقاومت ها به صورت عدد برروی انها نوشته شده است یامقاومت هایی با کد رنگی به وسیله رنگ بیان میشود.

مقاومت ها ازنظردرصد خطا به چهاردسته تقسیم میشوند:

مقاومت های معمولی که 0/5تا0/20 درصد خطا دارند

مقاومت های نیمه دقیق :0/1تا0/5درصد خطا دارند

مقاومت های قیق :0/05تا 0/1درصد خطا دارند

مقاومت های خیلی دقیق :کمتراز0/05درصدخطا دارند

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *