نمایش 1–12 از 27 نتیجه

خازن الکترولیتی 1000UF 50V

5,500 تومان

خازن الکترولیتی 1000UF 10V

1,300 تومان

خازن الکترولیتی 100UF 100V

2,800 تومان

خازن الکترولیتی 100UF 10V

10,000 تومان

خازن الکترولیتی 100UF 200V

28,000 تومان

خازن الکترولیتی 10UF 250V

19,000 تومان

خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V

15,000 تومان

خازن الکترولیتی 2200UF 10V

18,000 تومان

خازن الکترولیتی 220UF 10V

16,000 تومان

خازن الکترولیتی 220UF 16V

8,000 تومان

خازن الکترولیتی 22UF 100V

1,600 تومان

خازن الکترولیتی 330UF 250V

75,200 تومان